Khóa học tại Cleverlearn

CleverKids (CK) (Tiếng Anh trẻ em )
- admin

Khóa học tiếng Anh trẻ em  được thiết kế cho các em ở nhóm tuổi 7 – 12.

CleverTeens - CT (Tiếng Anh thiếu niên - CT)
- admin

Khóa học tiếng Anh Thiếu niên - CT được thiết kế dành cho học viên từ 13 – 17 tuổi.

Communication English - CE( Tiếng Anh giao tiếp )
- admin

Khóa học tiếng Anh giao tiếp - Practical English Course được thiết kế cho sinh viên đại học & những người đi làm.

Business English Course - BE( Tiếng Anh thương mại)
- admin

Các khoá học Tiếng Anh Thương Mại của Cleverlearn kết hợp một số những ý tưởng thú vị từ thế giới thương mại

Speaking and Listening for Adults (Tiếng Anh nghe-nói dành cho người lớn)
- admin

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người lớn được thiết kế cho các sinh viên, người đi làm có nhu cầu nâng cao các kỹ năng nghe-nói thực hành

TOEIC ( Các khóa luyện thi TOEIC )
- admin

TOEIC ( Các khóa luyện thi TOEIC )

Thư viện
Test online
028.3897.8815