Speaking and Listening for Adults (Tiếng Anh nghe-nói dành cho người lớn)

Speaking and Listening for Adults course is designed for adult students who need to improve their practical speaking and listening skills to ensure more accuracy and confidence in communications for academic success, improved employability, and for increased ease in social situations. This course is recommended for students who are in GE3 level/Intermediate level or above.

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người lớn được thiết kế cho các sinh viên, người đi làm có nhu cầu nâng cao các kỹ năng nghe-nói thực hành giúp tự tin hơn và chuẩn xác hơn trong giao tiếp để đạt được những thành công trong học tập, trở thành những nhân viên tốt hơn và thoải mái trong các tình huống giao tiếp xã hội. Học viên tham gia khoá học này phải ở trình độ từ GE3 (nếu là học viên lớp Anh văn Tổng quát của Cleverlearn)/Trình độ Trung cấp trở lên

 

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật ...!

Thư viện
Test online
028.3897.8815