CleverKids (CK) (Tiếng Anh trẻ em )

This is a foundation course designed for young children beginning at the age of 7-12. The course covers the four skills of Listening, Speaking, Reading and Writing, as well as Phonetics, Pronunciation and vocabulary building. At Cleverlearn, our teachers use the communicative approach to teaching the kids how to “use” the language. In addition to using excellent and up-to-date American English textbooks, our teachers utilize storytelling, drama, speaking activities, grammar games, arts & crafts, songs, dance, pair work, group work, presentations, music, films, television programs, radio broadcasts, computer programs and the internet to engage students in all facets of learning English.

Khóa học tiếng Anh trẻ em  được thiết kế cho các em ở nhóm tuổi 7 – 12. Khóa học nhằm phát triển các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Phát âm. Bên cạnh đó, khóa học còn xây dựng cho các em sự tự tin khi giao tiếp bằng Tiếng Anh & niềm ham mê, yêu thích đối với việc học tiếng Anh. Với những chủ đề phù hợp với lứa tuổi khóa học cung cấp thêm cho các em những kiến thức về con người, địa danh, sự vật, sự việc xung quanh mình

 

 

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật ...!

Thư viện
Test online
028.3897.8815