Business English Course - BE( Tiếng Anh thương mại)

Cleverlearn offers business English courses designed to bring the real world of international business into the language teaching classroom. Our Business English Courses combine some of the most stimulating recent ideas from the world of business with a strongly task-based approach. Each unit is topic-based and features regular role plays and case studies. Throughout the course, students are encouraged to use their own experience and opinions in order to maximize involvement.

Các khoá học Tiếng Anh Thương Mại của Cleverlearn kết hợp một số những ý tưởng thú vị từ thế giới thương mại với hướng tiếp cận dựa trên công việc. Mỗi bài học đều dựa trên chủ đề, làm việc theo nhóm và nghiên cứu các trường hợp thực tế. Thông qua khoá học, học viên được khuyến khích sử dụng những kinh nghiệm và quan điểm riêng của mình để thảo luận, chia sẻ tối ưu hoá kiến thức thu lượm được từ bài học

 

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật ...!

Thư viện
Test online
028.3897.8815